0733 667 304

office@electro-prest.ro

Luni - Vineri 8:00 - 16:00

Serviciile noastre

Instalarea de sisteme fotovoltaice prin programul de finanțare a Administrației Fondului pentru Mediu

Societatea noastră este înscrisă în programul de validare a instalatorilor de sisteme fotovoltaice prin programul de finanțare a Administrației Fondului pentru Mediu. Prin acest program AFM finanțează în proporție de 90% în limita a 20.000 lei instalarea de sisteme fotovoltaice cu o putere de cel puțin 3 kWp. Pentru înscrierea în program și rezervarea sumei finanțate ne puteți contacta aici.

PROIECT SAPIEM CONTROL PARC FOTOVOLTAIC 0,78 MW REALIZAT PE ACOPERIS

Proiectare

Societatea noastra este atestata de ANRE sa proiecteze instalatii electrice cu tensiuni de maxim 110 kV.

O echipă de ingineri cu vasta experienta in domeniul energetic realizeaza Studii de solutie si Proiecte tehnice pentru: racordarea la Sistemul Energetic National sau la Reteaua Electrica de Distributie, debitarea in sistem a energiei electrice produse de parcurile fotovoltaice sau a parcurilor cu turbine eoliene.

Toate documentatiile intocmite se finalizeaza cu avizarea in comisia CTE a distribuitorului de energie electrica. Totodata inginerii nostri intocmesc documentatiile necesare obtinerii Autorizatiei de Construire pentru racordul electric.

Executie lucrari electrice si bransamente nestandard

Cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu, echipele noastre realizeaza lucrari de construire de retele electrice cu tensiuni de maxim 110 kV.

Racordarea marilor consumatori la retele electrice de distributie de joasa tensiune sau la retele de medie tensiune prin intermediul posturilor de transformare.

Executam constructie si montaj la posturile de transformare aeriene sau in cabina betonata.

Realizam extinderea retelelor electrice de distributie publica si iluminat public atat pentru consumatorii casnici cat si pentru cei industriali.

Bransamente strandard

Sunt incadrate in categoria bransamentelor standard lucrarile de racordare cu o putere mai mica de 10 kW.

Executam la cheie bransamente standard monofazate si trifazate.

Oferim consultanta in intocmirea dosarelor in vederea obtinerii Avizului Tehnic de Racordare si a documentelor ulterioare necesare punerii in functie.

Instalatii electrice interioare

Realizam instalatii electrice pentru locuinte sau spatii comerciale.  Realizarea instalatiilor se face in conformitate cu normativul I7 și garantam conformarea cu cerintele cerute de I.S.U. pentru obtinerea autorizatiilor de functionare.

Reabilitam instalatiile existente pentru obtinerea autorizatiilor de functionare si pentru aducerea instalatiilor in conformitate cu cerintele actuale.

Masuratori PRAM

Efectuam masuratori de prize de pamant si eliberarea buletinelor necesare.

Efectuam si masuratori profilactice pentru instalatiile electrice noi si existente.

Efectuam masuratori necesare punerii in functie a transformatoarelor electrice.